IT-SELF GABINET PORADNICTWA I PSYCHOTERAPII Małgorzata Osipczuk www.it-self.pl www.terapia-par-wroclaw.com

Dzisiaj: poniedziałek 15 lipca 2024 - godzina: 00:23
| Home | Artykuły | Treningi | Szkolenia | Książki | Filozofia pracy | Kwalifikacje | Dyplomy |
| Terapia internetowa | Cennik | Kontakt |


TRENINGI, WARSZTATY

Opracowuję i prowadzę treningi i formy warsztatowe dla osób zainteresowanych własnym rozwojem oraz dla tych, którzy chcš wesprzeć rezultaty swojej psychoterapii:

Trening interpersonalny


Maratonowa, kilkudniowa forma grupowej pracy zmierzajšcej do pogłębienia œwiadomoœci siebie w obszarze relacji z innymi ludŸmi. Jest niezwykłš przygodš, doœwiadczeniem, które potrafi dostarczyć niespodziewanych i nowych, konstruktywnych informacji na temat nieuœwiadamianych dotšd aspektów siebie i funkcjonowania w relacjach. Niezwykle emocjonujšcy, często pozostawiajšcy nacechowane dużym wzruszeniem wspomnienie, obfity w odkrycia na swój temat czas pogłębionej psychoterapii i rozwoju własnego.

Trening Umiejętności Wychowawczych


Przeznaczony dla rodziców i osób planujących rodzicielstwo. Oparty na popularnym scenariuszu z dodatkowymi elementami systemowego rozumienia rodziny, skoncentrowany na wydobywaniu zasobów z rodziców i dzieci i doskonaleniu porozumienia. Celem jest nie tylko przekazanie wiedzy i propozycji rozwiązań dla różnych sytuacji związanych z wychowaniem, ale też i wzmocnienie autorytetu rodzica i jego poczucia wewnętrznej sprawczości i siły opartej na umiejętności budowania relacji oraz roli rodzica.

Trening asertywności


Ma na celu wyuczenie i doskonalenie zachowań - w czasie zajęć uczestnicy nie koncentrują się na uczuciach ani przeszłości. Każdy z nas napotyka w życiu sytuacje, z którymi sobie dobrze radzi i takie z których nie jest zadowolony, trening jest okazją by zdobyć wiedzę o asertywnym zachowaniu i ćwiczyć umiejętności związane np. z asertywnym odmawianiem, wyrażaniem sprzeciwu, radzeniem sobie z krytyką, z naciskiem, wyrażaniem oczekiwań, potrzeb, uczuć, opinii, wyrażaniem i przyjmowaniem pochwał i komplementów, konstruktywnej krytyki, itp. Uczestnicy mają też możliwość skupić się na prawach osobistych i swoim asertywnym monologu wewnętrznym - co związane jest z poszerzeniem wglądu w siebie i swoje przekonania. Na zajęciach doskonalimy też mowę ciała i komunikację by poprawić jakość relacji z bliskimi osobami.

Nawroty w uzależnieniach


Trening adresowany do osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków, posiadających doświadczenia z terapii własnej, utrzymujących bezwzględną abstynencję od minimum 4 miesięcy. Jedną z cech uzależnienia jest jego chroniczność, a co za tym idzie skłonność do nawracania, nawet po długotrwających okresach abstynencji. W związku z tym ważnym zadaniem jest przygotowanie się do zapobiegania nawrotom choroby oraz radzenia sobie z nimi, kiedy już wystąpią. Do pracy nad nawrotami służy procedura, która zakłada, że osoba która doświadcza nawrotu przeżywa serię konkretnych problemów, wynikających z uaktywnienia się psychologicznych mechanizmów uzależnienia. Oznacza to powrót do starych nałogowych schematów myślenia, ucieczkowych sposobów kontaktowania się ze swoimi emocjami oraz sprzyjających piciu zachowań czy stylu życia. Wszystkie te zmiany mają destrukcyjny wpływ na życie człowieka uzależnionego i mogą, ale nie muszą zakończyć się przerwaniem abstynencji. W oparciu o tę procedurę pacjenci uczą się, że w pierwszej kolejności powinni uzyskiwać wgląd w psychologiczne mechanizmy uzależnienia, które uaktywniają się w czasie nawrotu, uświadomić sobie sytuację, w jakiej się znajdują, a następnie w oparciu o wyuczone umiejętności rozpocząć działania zaradcze.

Stary i nowy model autorytetu rodzicielskiego - jak dziś zbudować autorytet rodzica?


Warsztat ma za zadanie pokazać na czym kiedyś opierał się autorytet rodzica - i dlaczego dziś ten stary autorytet nie jest możliwy do zrealizowania, choć za nim możemy tęsknić:) Warsztat to też krótkie przedstawienie współczesnego modelu autorytetu rodzicielskiego wraz z konkretnymi sugestiami, np. jak prezentować - i po co - swoją rodzicielską obecność "trudnemu" nastolatkowi, jak zatrzymać eskalację agresji w relacji rodzic-dziecko, jak przywrócić porozumienie i pojednać się z dzieckiem.

"Świat moich uczuć"


Warsztat ustawień grupowych metodą systemową (nie Hellingerowskie!) - możliwość obejrzenia wewnętrznego świata uczuć, zobaczenia niewidzialnego, zmienienia wewnętrznej opowieści jaką nosimy w sobie o swoich uczuciach, swoim życiu, ważnych związkach.

Genogram i historia mojej rodziny


Co odziedziczyłem w spadku po poprzednich pokoleniach, co decyduję się przejąć i rozwijać, co odłożyć i zmienić? Na zajęcia uczestnicy mogą przynieść zdjęcia i pamiątki rodzinne. Warsztat rozpoczyna się od rysowania w parach swojego genogramu wg podanej legendy. Każdy z uczestników decyduje o poziomie własnej otwartości, w grupie obowiązuje zasada dyskrecji.

Droga życia


Warsztat będący refleksją nad swoją historią życiową, miejscem aktualnym i przyszłością - metoda pracy nad tą opowieścią o swoim losie umożliwia odejście od tradycyjnego opowiadania jej w swojej głowie - być może po raz kolejny Zamiast tego angażuje przestrzeń, rysunki, motki kolorowych nitek ciche wsparcie grupy i jej życzliwe skojarzenia. Ma to umożliwić wypracowanie nowego, bardziej użytecznego spojrzenia na swój udział w życiu, znalezienie i poczucie wewnętrznych zasobów zaradczych. Uczestnictwo w grupie charakteryzuje się dużym poziomem bezpieczeństwa - nie ma konieczności opowiadania o sobie i swoich doświadczeniach, to wszystko pracuje samo - poprzez symboliczne działania.

Warsztat dla par - "Porozumienie i szacunek"


Warsztat jest skierowany do par, którym zależy na poprawieniu komunikacji między sobą. W zajęciach uczestniczą oboje partnerzy, grupa składa się z minimum 4 par, co jest niepowtarzalną okazją by w pełnej szacunku i bezpiecznej atmosferze wymienić się doświadczeniami, punktami widzenia i poćwiczyć różne umiejętności: okazywania uczuć, rozwiązywania różnicy zdań, wyrażania konstruktywnej krytyki i niezadowolenia, jak i uznania, wdzięczności i pochwały. Zajęcia moderuje dwoje terapeutów, wspólnie spędzony czas obfituje zarówno w poważne i głębokie treści i emocje, jak i w spontaniczną radość i humor. Uczestnicy zobowiązują się do dyskrecji i deklarują uczestnictwo we wszystkich spotkaniach grupy.


uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży

Copyright © IT-SELF Małgorzata Osipczuk it-self.pl terapia-par-wroclaw.com

Ustaw stronę jako startową
Dodaj stronę do ulubionych