IT-SELF GABINET PORADNICTWA I PSYCHOTERAPII Małgorzata Osipczuk www.it-self.pl www.terapia-par-wroclaw.com

Dzisiaj: poniedziałek 15 lipca 2024 - godzina: 01:04
| Home | Artykuły | Treningi | Szkolenia | Książki | Filozofia pracy | Kwalifikacje | Dyplomy |
| Terapia internetowa | Cennik | Kontakt |


KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE

Wykształcenie

 • magister psycholog (5-letnie studia dzienne na Uniwersytecie Wrocławskim), specjalność: psychologia kliniczna. Tematyka pracy magisterskiej: "Psychologiczne aspekty porodów rodzinnych";

 • Certyfikowany Psychoterapeuta i Doradca Systemowy (nr certyfikatu 081/2012) - po ukończonej szkole psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Przez ponad 6 lat realizowałam w ramach drogi do certyfikatu szkolenia teoretyczne, warsztaty doskonalące umiejętności, superwizje swojej pracy z klientami, doświadczenia własne/własną psychoterapię.

 • ukończone Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, 400 godzin szkoleniowych dla specjalistów psychoterapii uzależnień, wymagane superwizje i staż szkoleniowy w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - oddział stacjonarny długoterminowy dla osób uzależnionych od narkotyków w Toruniu.;

 • ukończone Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, 250 godzin szkoleniowo-warsztatowych;

 • ukończony cykl szkoleniowy: "Spotkanie, Zasoby, Proces - kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej" w Polskim Instytucie Ericksonowskim (www.p-i-e.pl) w Łodzi, 70 godzin szkoleniowo-warsztatowych.

Dodatkowe szkolenia podnoszące kompetencje

 • "Systemowa terapia par" - prow. Ewa Stankowska, http://www.wtts.edu.pl/wtts/czlonkowie/ewa_stankowska/ WTTS

 • "Zastosowanie podejścia narracyjnego i teorii przywiązania w terapii pary" - prow. Barbara Józefik, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • "Terapia par w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu TSR" - prow. Roman Ciesielski, Polski Instytut Ericksonowski

 • "Terapia lęku w ujęciu systemowym" - prow. Ewa Stankowska, http://www.wtts.edu.pl/wtts/czlonkowie/ewa_stankowska/ , WTTS

 • "Diagnoza i terapia osób uzależnionych i współuzależnionych z zaburzoną osobowością" prow. Justyna Jałocha,

 • "Diagnoza i praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi od narkotyków i ich rodzinami", prow. Renata Marciniak-Antoszek

 • "Systemowy coaching dla rodziców dzieci trudnych" - Andreas Wahlster (www.wtts.edu.pl/text0101G_Wahlster.html),

 • "Upojona tęsknota - systemowa teoria i terapia uzależnienia alkoholowego" - Rudolf Klein (www.wtts.edu.pl/text0101G_Klein.html)

 • "Autorytet bez przemocy - systemowy coaching dla bezradnych rodziców" - Haim Omer http://www.wtts.edu.pl/szkolenia/oferta/forum/heim_omer/ i Arist von Schlippe, http://www.wtts.edu.pl/szkolenia/oferta/forum/arist_von_schlippe/ , WTTS

 • "Psychosomatyka i terapia systemowa" - Lothar Eder http://www.wtts.edu.pl/szkolenia/oferta/forum/lothar_eder/ , WTTS

 • "Akademia Dobrych Więzi - podstawowe umiejętności w zakresie udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej" - Fundacja Przeciw Bezradności, Leszek Kapler, 106 godzin seminaryjno-warsztatowych;

 • kurs przygotowujący do realizacji programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi "TUKA/N" - SPDN "Profilaktyka" Łódź - Witold Skrzypczyk

 • "Wprowadzenie do Terapii Miltona H. Ericksona" - Katarzyna Szymańska, Polski Instytut Ericksonowski;

Doświadczenia zawodowe

 • prywatny gabinet psychoterapii systemowej - terapia par, rodzin, indywidualna, interwencja kryzysowa, mediacje, poradnictwo i terapia online, nieprzerwanie od 2006r.

 • Poradnia Terapii Uzależnień w Oławie - konsultacje diagnostyczne, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, warsztaty kompetencji osobistych; praca z osobami uzależnionymi, bliskimi osób uzależnionych, osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych;

 • szkoleniowiec, trener dla Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu w zakresie: Rocznego Studium Terapii Rodzin i Rocznego Studium Interwencji Kryzysowej oraz szkoleń autorskich dla psychologów, adeptów pomocy psychologicznej, pracowników socjalnych, pedagogów, itp.

 • Konsultant wspierający superwizje zespołu konsultującego w Punkcie Konsultacyjnym E-mail Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy http://www.kampaniaprzemoc.pl/pomoc.php

 • praca interwencyjna i psychoterapeutyczna z osobami znajdującymi się w kryzysie oraz doświadczającymi przemocy w ramach projektu "Wolni od przemocy" Stowarzyszenia INTRO (f2f i czat)

 • szkolenia i warsztaty dla wolontariuszy (studentów i absolwentów psychologii) z tematyki pomocy psychologicznej dla Stowarzyszenia INTRO, szkoleniowiec i superwizor Szkoły E-Pomocy

 • Superwizor dla zespołu konsultantów w Punkcie Pomocy Online na www.psychotekst.pl w latach 2009-2012

 • Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Podwale 13 we Wrocławiu - psychoterapia indywidualna osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA, sesje rodzinne, psychoterapia grupowa, trening interpersonalny, wychowawczy, asertywności i inne

 • Młodzieżowy Oddział Dzienny Terapii Uzależnień WOTUiW Wrocław - grupy młodzieżowe, grupa terapeutyczno-wsparciowa dla rodziców, sesje rodzinne;

 • Konsultacje psychologiczne indywidualne dla osób doświadczających przemocy, osób uzależnionych i członków ich rodzin i osób znajdujących się w kryzysie - na rzecz gminy Oborniki Śląskie;

 • Konsultacje online na GG Zaufania dla młodzieży w sytuacji kryzysowej - na rzecz gminy Oborniki Śląskie;

 • Redaktor naczelna i współtwórca Portalu Pomocy Psychologicznej www.psychotekst.pl : konsultacje psychologiczne na czacie, publikacje psychoedukacyjne, redakcja tekstów, współpraca z podmiotami zewn. od 2001r. - do chwili obecnej;

 • Współautorstwo i redakcja merytoryczna książek elektronicznych:
  Psychoterapia po ludzku, red. Małgorzata Osipczuk, rok wyd. 2011
  E-pomoc. Psychologiczna pomoc w Internecie, teoria i praktyka. Małgorzata Osipczuk, Paulina Chocholska, rok wyd.: 2010,
  Współautorstwo książki drukiem - poradnika dla rodziców: Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży. Małgorzata Osipczuk, Paulina Chocholska, wyd.: Hachette, Seria: Moje dziecko, rok wydania: 2009

 • Psycholog i terapeuta uzależnień na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych WOTUiW Wrocław

 • Psycholog, terapeuta uzależnień na Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnień WOTUiW we Wrocławiu - terapia indywidualna, psychoedukacja, grupy zadaniowe, trening zachowań konstruktywnych a także sesje rodzinne.

 • Inicjator i redaktor naczelna czasopisma profilaktycznego "INTRO - poznać siebie, zrozumieć innych",

 • Współpraca z ogólnopolskim czasopismem psychologicznym "Charaktery" (2002 - 2003)

 • Wolontariat w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Problemami Psychicznymi "Nie jesteś sam"; konsultacje z osobami chorymi na depresję, cyklofrenię, schizofrenię oraz członkami ich rodzin.

 • Praktyki: Treningi Asertywnych Zachowań Abstynenckich dla uzależnionych od alkoholu więźniów osadzonych w Oddziale Uzależnień Więzienia przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu (przez 4 miesiące)

 • Praktyki: Szpital Kliniczny nr 1 przy ul. Curie-Skłodowskiej - diagnoza, konsultacje indywidualne i rodzinne pacjentek z diagnozą anoreksji, bulimii i chorób dermatologicznych;

Przez kilka lat pracowałam też poza wyuczonym zawodem - jako przedstawiciel handlowy i asystentka dyrektora firmy handlowej (branża: sprzęt audiowizualny, komputery, usługi internetowe) oraz kurator społeczny Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej (Zespół Kuratorów Zawodowych Rodzinnych), jednak zamiłowanie do psychoterapii wzięło we mnie górę :-)


uzależnienie od komputera i internetu u dzieci i młodzieży

Copyright © IT-SELF Małgorzata Osipczuk it-self.pl terapia-par-wroclaw.com

Ustaw stronę jako startową
Dodaj stronę do ulubionych